Nassau College ISK, Assen

Het Dr. Nassau College is een openbare scholengemeenschap met zes verschillende locaties, waaronder de locatie ISK in Assen. De internationale Schakel Klas is een onderwijsvorm voor nieuwkomers in Nederland van 12 tot 18 jaar. Op de ISK leren zij Nederlands zodat zij kunnen schakelen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Persoonlijke vorming en burgerschapsvorming van leerlingen is nu nog vaak impliciet binnen het onderwijs aanwezig. In de komende jaren worden deze doelen explicieter benoemd en beter herkenbaar aangeboden in het onderwijs rond de domeinen democratie, participatie en identiteit

Nassau College ISK, Assen