Mytylschool De Brug, Rotterdam

De Brug is een mytylschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Met richtingen van ‘praktisch gericht’ tot havo. 

De VSO-P staat voor praktisch gericht onderwijs en op deze afdeling wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling met de focus op ‘transitie’: wonen-werken-vrije tijd.

Het onderwijs op de VSO-P richt zich op het vergroten van de competentie, de autonomie en het positieve identiteitsgevoel van elke leerling. Praktische huishoudelijke oefeningen als strijken, stofzuigen en koken - met zelfs een hulpapparaatje om appels te schillen - vormen de dagelijkse praktijk.

Mytylschool De Brug, Rotterdam