Montessorischool, Amsterdam

De kern van het Montessorionderwijs is ‘leer mij het zelf te doen’. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft. Opvoeding en onderwijs zijn er op gericht  de behoeften van een kind te onderkennen en spelen daarop in door de juiste omgeving en materialen te bieden.

De leerlingen werken individueel of in kleine groepjes met materialen die zij zelf aan het begin van de dag gekozen hebben. Grondlegger Maria Montessori heeft dat destijds ontworpen. De leerkracht observeert de activiteiten van de kinderen om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben en reikt dan materialen aan om in die behoefte te voorzien.

Kenmerkend voor het Montessori onderwijs is het gebruik van kleedjes, om een werkje op te maken. Een kleedje is een soort werkplek, maar dan niet op tafel. Een kind legt een kleedje ergens in de klas waar plek is en gaat daar het werkje maken, zelfstandig of met zijn tweeën.

Montessorischool, Amsterdam