Het Palet, Kesteren

Het Palet in het Betuwse Kesteren is een Daltonschool voor openbaar basisonderwijs. De school wil ‘leerlingen maatschappelijk bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid bij brengen, vanuit de zes pijlers waarop Daltononderwijs gebaseerd is: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, efficiëntie, reflectie en borging’. Met name samenwerking is iets wat je goed ziet in het Daltonderwijs, leerlingen die in tweetallen of kleine groepjes bij elkaar zitten. Of kinderen die elkaars antwoorden op het huiswerk bespreken.

Het Palet, Kesteren