Bijscholingscentrum, Leiden

Het (Zorg-) Bijscholingscentrum in Leiden biedt de opleiding ‘Helpende Plus’ voor helpenden in de zorgsector. Een bijscholing om up-to-date te zijn op het terrein van met name de ouderenzorg - een sector die door de vergrijzing een forse groei doormaakt. Op het programma ‘ouderenzorg en ziekteverschijnselen’, beroepshouding, observeren, signaleren, rapporteren en samenwerken. En leren vaccineren.

Bijscholingscentrum, Leiden